Polityką naszej firmy jest zadawalanie klienta przez ciągłe udoskonalanie jakości wyrobów...

Oferujemy szeroką gamę
pojemników kosmetycznych
i labolatoryjnych.
Mechanizmy spustowe do
mis WC
Na życzenie klientów wy-
konujemy zamówienia spe-
cjalne.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Terwal 2006.